• Dotacje na przedszkola w województwie mazowieckim. Skorzystaj i zadbaj o dobrą bazę oraz ofertę edukacyjną dla Twoich wychowanków. (Radom)

  ZAPROSZENIE

   

  na bezpłatną konferencję pt.

   

  „Dotacje na przedszkola w województwie mazowieckim.

   Skorzystaj i zadbaj o dobrą bazę oraz ofertę edukacyjną

  dla Twoich wychowanków.”

   

  Zapraszamy

   

  Dyrektorów oraz nauczycieli przedszkoli,

  pracowników oświaty, przedstawicieli innych podmiotów

  prowadzących edukację przedszkolną lub opiekę nad

  dziećmi

   

  Adres konferencji: Wyższa Szkoła Handlowa, ul. Romualda Traugutta 61, Radom (aula nr 1)

  Termin konferencji: 30 września 2015 r.

  Godzina rozpoczęcia: godz. 14.45

   

  Szanowni Państwo!

  Akademia Bambino, firma Moje Bambino oraz Euro Inwest Sp. z o.o. mają  zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowym wydarzeniu. Jest nim bezpłatna konferencja na temat pozyskiwania środków i funduszy finansowych na terenie woj. mazowieckiego w związku z planowanymi naborami projektów w ramach RPO WM 2014-2020.

  Wydarzenie przygotowaliśmy z myślą o merytorycznym i praktycznym wsparciu Państwa w obszarze przygotowywania dokumentacji projektowej oraz działań związanych z realizacją celów projektu jakim są: tworzenie nowych miejsc w przedszkolach (nowe i istniejące już ośrodki).

  Środki będzie można przeznaczyć na zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:

  a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP);

  b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

  c) rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów ;

  d) wydłużenie godzin pracy OWP;

  e) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli OWP do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

  W konferencji wezmą udział konsultanci merytoryczni oraz ekspert w obszarze przygotowywania projektów.

   

  Cele konferencji:

   

  • Zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat naboru RPO WM 2014-2020 w województwie mazowieckim.
  • Przekazanie wiedzy na temat przygotowywania dokumentacji projektowej.
  • Analiza przykładowego wniosku o dofinansowanie.
  • Przedstawienie Uczestnikom pomysłów i inspiracji na atrakcyjne zajęcia w przedszkolu.
  • Propozycja wsparcia dla nauczycieli w obszarze aranżacji przestrzeni zgodnej z potrzebami rozwojowymi dziecka.
  • Prezentacja multimedialnych pomocy i interaktywnych rozwiązań oraz ich zastosowania w edukacji przedszkolnej.
  • Zapoznanie z edukacyjną funkcją zabawy i zabawek dla dzieci 3- i 4-letnich.
  • Wymiana doświadczeń między Uczestnikami.

   

  Korzyści z udziału w konferencji:

   

  ·         Zdobycie merytorycznej wiedzy w obszarze pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

  ·         Udział w prezentacji produktowej, nowych na rynku polskim, innowacyjnych rozwiązań dla edukacji

  ·         Profesjonalne wsparcie ze strony konsultantów Moje Bambino oraz ekspertów z dziedziny przygotowywania wniosków o dofinansowanie dla placówek oświatowych.

  ·         Atrakcyjne pokazy z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych – stoiska Partnerów.

  ·         Bogate materiały konferencyjne dla wszystkich uczestników.

   

  Zaświadczenie udziału w konferencji.

   

  Harmonogram:

  14.00 - 14.45 – rejestracja Uczestników

  14.45 - rozpoczęcie konferencji

  15.00 - 16.15 – Jak skutecznie pozyskać dotację w nowej perspektywie finansowej? Wsparcie edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 - Joanna Sobczuk, Euro Inwest Sp. z o.o.

  16.15 - 16.30 – Propozycje wyposażenia przyjaznego rozwojowi dziecka w wieku przedszkolnym w ofercie Moje Bambino – Urszula Krakowska, Moje Bambino

  16.30 - 16.45 – Edukacyjne zabawy i zabawki dla dzieci 3- i 4-letnich – Agnieszka Skorodzień, trener Akademii Bambino

  16.45 - 17.00 – Nowoczesne technologie w przedszkolu: Magiczny dywan, K-First – Tomasz Krakowski, Moje Bambino

  17.15 – Zakończenie konferencji

   

  Partnerem Lokalnym konferencji jest Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. 

   

   

  ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ! 

  Informacji w sprawie konferencji udzielają:

  ·           Agnieszka Skorodzień – tel. 667 633 515

  ·           Urszula Krakowska – tel. 504 185 351

    

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

     « powrót