• Konferencja "Mały Informatyk" w Poznaniu (17.09.2016)

  Celem konferencji jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w realizacji treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie nauki kodowania i programowania dla dzieci, oraz wykorzystania multimedialnych programów edukacyjnych.

   Udział w konferencji jest bezpłatny.

   Termin: 17 września 2016 r. w godz. 10.00-14.30 (od 10.00 rejestracja uczestników)

   Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 74 w Poznaniu, ul. Trybunalska 17/25

  HARMONOGRAM KONFERENCJIhttps://odn.poznan.pl/produkt,pl,konferencje,244.html


  Kierownik konferencji: Teresa Radomska, e-mail: teresa.radomska@odn.poznan.pl, telefon: 61 8584 731, 508 381 771  « powrót