• Konferencja nt. projektu Kampania na rzecz matematyki (2-9.02.2017r.)

  Szanowni Państwo,

  zapraszamy do udziału w cyklu konferencji organizowanych przez MSCDN w 6 Wydziałach: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce oraz Warszawa.

  Konferencje otwierają realizację rocznego projektu Kampania na rzecz matematyki, którego głównym celem jest podniesienie praktycznych umiejętności nauczycieli w zakresie nauczania matematyki. Myślą przewodnią konferencji jest ukazanie takiego podejścia do nauczania matematyki, w którym kładzie się nacisk na samodzielne matematyczne poszukiwania i matematyczne myślenie uczniów, na miarę ich możliwości. Projekt skierowany jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli matematyków II etapu edukacyjnego.

  Daty i miejsca konferencji:

  2 lutego 2017 r. – Wydział w Warszawie, ul. Świętojerska 9

  3 lutego 2017 r. – Wydział w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26

  6 lutego 2017 r. – Wydział w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38

  7 lutego 2017 r. – Wydział w Ciechanowie, ul. H. Sienkiewicza 33

  8 lutego 2017 r. – Wydział w Siedlcach, ul. Mieczysława Asłanowicza 2

  9 lutego 2017 r. – Wydział w Radomiu, ul. Kościuszki 5a

   

  Podczas konferencji będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z ofertą Moje Bambino dedykowaną edukacji matematycznej m.in. z metodą NUMICON czy pomocami do nauki programowania w przedszkolu i w szkole podstawowej.

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach!  « powrót