• Jak wychować dwujęzyczne dziecko - twórcze i efektywne wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego (11 czerwca 2018)

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

  serdecznie zaprasza nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych
   na Wojewódzką Konferencję

  "Jak wychować dwujęzyczne dziecko
  - twórcze i efektywne wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego"

       Konferencja odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 r. w godz. 14.00 - 17.15
       w WODN Łódź, ul. Wólczańska 202  w sali nr 220.

  Celem konferencji będzie zapoznanie dyrektorów placówek i nauczycieli wychowania przedszkolnego z innowacyjnymi rozwiązaniami promowania dwujęzyczności wśród najmłodszych dzieci oraz możliwości realizacji treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego związanych z nauczaniem języka obcego.

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

  Prosimy o przesyłanie kart zgłoszeń do dnia 5 czerwca 2018 r. na adres mailowy organizacja@wodn.lodz.pl

   

  Program konferencji


  13.30 – 14.00  Rejestracja uczestników

  14.00 – 14.20 – Prezentacja zabaw związanych z realizacja programu Dwujęzyczne dzieci
                              w wykonaniu dzieci z PM nr 99 w Łodzi

  14.20 – 14.30  Powitanie uczestników konferencji – dyr. Jan Kamiński, Wojewódzki Ośrodek
                            Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

  14.30 – 14.40  Jak to się zaczęło?  - wprowadzenie do dwujęzyczności – Waldemar Miksa,
                             ogólnopolski koordynator programu Dwujęzyczne dzieci

  14.40 – 15.00  Założenia programu powszechnej dwujęzyczności – Claire Selby, autor
                            programu Dwujęzyczne dzieci

  15.00 – 15.10  Dwujęzyczność w Polsce i na świecie- Waldemar Miksa, ogólnopolski
                             koordynator programu Dwujęzyczne dzieci

  15.10 – 15.20  Założenia i rezultaty projektu „Uczysz się ty – uczę się ja”  –  Anna
                             Maciejewska, Mirosława Matczak,  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
                             Nauczycieli w Łodzi

  15.20 – 15.30    Systemowe działania miasta Zgierza w zakresie wychowania
                              w dwujęzyczności od najmłodszych lat – Przemysław Staniszewski, Prezydent
                              Miasta Zgierza

  15.30 – 15.40 – Działania Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu w ramach powszechnej
                              dwujęzyczności – Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju
                            Edukacji w Opolu

  15.40 – 16.00  Przerwa kawowa

  16.00 – 16.50  Przykłady dobrych praktyk – wystąpienia placówek wdrażających program
                             powszechnej dwujęzyczności z Łodzi, Zgierza, Kutna i Rogowa

  16.50 – 17.00 Wręczenie certyfikatów placówkom wdrażającym program Dwujęzyczne dzieci

  17.00 – 17.15 Podsumowanie i zakończenie konferencji  « powrót