• Potęga matematyki - rozbudzanie zainteresowań nauką matematyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

   

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji przygotowanej przez Zespół Edukacji Elementarnej WODN w Łodzi  w ramach merytorycznego wsparcia edukacji najmłodszych.

  Celem konferencji jest pogłębienie wiedzy o sposobach pracy z dzieckiem w zakresie edukacji matematycznej.


  Tematyka konferencji skupia się wokół poszukiwania efektywnych metod umożliwiających wykorzystanie różnorodnych pomocy dydaktycznych wzbogacających proces edukacyjny.

  Udział w konferencji jest bezpłatny. Każdy uczestnik będzie miał możliwość uczestniczenia we wszystkich zajęciach warsztatowych.

  Termin: 23 lutego 2012 r.

  Miejsce: WODN, Łódź, ul. Wólczańska 202, sala 220

  Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie: (42) 636-99-08 lub (42) 636-40-55.
  Kierownikiem konferencji jest p. Bogusława Rajska

  Harmonogram konferencji

  13.30 – 14.00   Rejestracja uczestników konferencji
  14.00 – 14.10   Uroczyste rozpoczęcie konferencji
  14.10 – 14.20   Umiejętności matematyczne uczniów klas trzecich szkoły podstawowej – Bogusława Rajska, nauczyciel - konsultant WODN w Łodzi
  14.20 – 14.30   Symptomy zaburzeń rozwoju umiejętności matematycznych – Mirosława Matczak, nauczyciel - konsultant WODN w Łodzi
  14.30 – 14.50   Metody problemowe w nauczaniu matematyki – David Cain, Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu
  14.50 – 15.30   Matematyka na konkretach i wesoło – wdrażanie do myślenia  matematyczno-logicznego  –  Wojciech Brejnak, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
  15.30 – 15.40   Propozycje nowych rozwiązań edukacyjnych dla nauczyciela i ucznia
  w ofercie Moje Bambino – Natalia Franczak, Moje Bambino
  15.40 – 16.00   Przerwa kawowa
  16.00 – 18.30   Zajęcia warsztatowe (4 rundy)


  Warsztat nr 1 – Koncepcja pracy z klockami matematycznymi i zestawem
  do ukierunkowanej obserwacji dziecka – Wojciech Brejnak, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
  Warsztat nr 2 – Metody problemowe skuteczną drogą w rozwijaniu umiejętności matematycznych – David Cain, Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu
  Warsztat nr 3 – Numicon - matematyka bez barier – Mirosława Matczak, nauczyciel- konsultant WODN w Łodzi
  Warsztat nr 4 – Dziecięca matematyka wg koncepcji prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Barbara Papierz, nauczyciel - konsultant WODN w Łodzi

  18.30 – 18.45    Podsumowanie i zakończenie konferencji
   

  Zapraszamy!

  Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  « powrót