• Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Czudcu k. Rzeszowa

  Już 2 marca, w Czudcu, odbędzie się bezpłatna konferencja dotycząca programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I–III szkół podstawowych”. Jej organizatorami są Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli i uznane na rynku edukacyjnym firmy Young Digital Planet oraz Moje Bambino.


  Propozycja uczestnictwa w konferencji jest skierowana do dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów i psychologów szkolnych, a także do przedstawicieli organów prowadzących szkoły. Udział w konferencji ma na celu wprowadzenie uczestników we wszelkie kwestie konieczne do wdrożenia metod skutecznej, zindywidualizowanej pracy z uczniem. Obok wykładów teoretycznych przedstawione zostaną także praktyczne instrukcje dotyczące np. prawidłowego pisania wniosków uczestnictwa w programie. Dodatkowym atutem każdej konferencji są seminaria metodyczne prowadzone przez znane i cenione autorytety naukowe.


  Wszystkie osoby, które wezmą udział w spotkaniu, będą mogły skorzystać z oferty stoisk informacyjnych usytuowanych we foyer sali konferencyjnej. Będą one dedykowane poszczególnym rodzajom zajęć szkolnych, które placówki będą realizowały w ramach projektu.
   

  Termin: 2 marca 2012 r.

  Miejsce: Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej
  w Czudcu, ul. Rzeszowska 82

  Harmonogram konferencji:

  9:00-9:45 Rejestracja Uczestników
  9:45-10:00 Uroczyste rozpoczęcie konferencji – Krystyna Wróblewska, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
  10:00-10:40 Prezentacja projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych – Natalia Franczak, Moje Bambino
  10:40-11:10 Indywidualizacja procesu nauczania dzieci szkół podstawowych w klasach I–III z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Doposażenie bazy dydaktycznej, przesłanki cross-financingu określone w Zasadach finansowania POKL – Zofia Domaradzka-Grochowalska, Young Digital Planet SA
  11:10-11:50 Innowacyjne formy wsparcia dzieci z  trudnościami arytmetycznymi i/lub z  trudnościami w zakresie nauki czytania i pisania – Sebastian Wasiołka, Young Digital Planet SA
  11:50-12:25 Przerwa kawowa
  Podczas przerwy:
  Na stoisku Young Digital Planet pokaz premierowych multimedialnych programów edukacyjnych
  Na stoisku Moje Bambino pokaz wykorzystania pomocy dydaktycznych
  12:25-12:55 Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w  szkole i  placówce, ze szczególnym uwzględnieniem ucznia zdolnego – Dariusz Miziołek, PCEN Rzeszów
  12:55-13:25 Premiera programu multimedialnego eduSensus Uczeń zdolny – Zofia Domaradzka-Grochowalska, Young Digital Planet SA
  13:25-14:45 Aktywna pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Narzędzia i metody do badania ukierunkowanej obserwacji dziecka – Wojciech Brejnak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  14:45-15:00 Zakończenie konferencji

  Rejestracja

  Informacji na temat konferencji udziela Dariusz Miziołek (tel. 664 950 065 lub 693 524 121).
  Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wysłanie Karty Zgłoszenia (pobierz) pod adres: dmiziolek@pcen.pl.

  W przypadku braku wolnych miejsc i zawieszenia rekrutacji, na stronie www.pcen.pl w zakładce aktualności zostanie zamieszczony stosowny komunikat.

   

  Liczba miejsc ograniczona.
  Decyduje kolejność zgłoszeń.  « powrót