• II Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

  Współorganizatorzy:

  Targi Kielce S. A.
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskieogo
  Nowa Era
  Moje Bambino
  Agraf Sp. z. o. o
  Epson
  Świętokrzyski Oddział Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP


  Patronat honorowy:
  Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP

  Patronat medialny:
  Wychowanie w Przedszkolu

   

  Adresaci:
  Dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych, nauczyciele szkół niepublicznych, wizytatorzy, doradcy metodyczni, studenci uczelni pedagogicznych.

  Termin:
  29  marca 2012 r. (czwartek) − drugi dzień XVII Targów Edukacyjnych, godz. 9.00–16.00.

  Miejsce:
  Targi Kielce S. A. – Centrum Konferencyjne, Kielce, ul. Zakładowa 1.

  Koordynator Forum:
  Barbara Grzegorczyk, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
  e-mail: barbara.grzegorczyk@scdn.pl

   

  Program:
  Część plenarna: Sala CK1 w Centrum Konferencyjnym.

  8.00−9.00 Część organizacyjna – rejestracja uczestników, odbiór identyfikatorów, kart parkingowych, materiałów konferencyjnych i kwestionariuszy konkursowych.
  8.50–9.10 Występ dzieci z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku pt. Czarownice z Łysej Góry.
  9.10–9.25 Rozpoczęcie Forum − Jacek Wołowiec, dyrektor ŚCDN; Bożena Staniak − Wiceprezes Zarządu Targów Kielce, Barbara Grzegorczyk, Pracownia Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego ŚCDN.
  9.25–10.25 Matematyka jako fundament edukacji w szkole podstawowej −  prof. Milan Hejny – profesor zwyczajny matematyki oraz edukacji matematycznej na Uniwersytecie Karola w Pradze.
  10.25–10.40 Style pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej a monitoring podstawy programowej − Anna Karniej – dyrektor wydawniczy Wydawnictwa Nowa Era.
  10.40–10.55 Odkryję cały świat, czyli interaktywne zabawy z tablicą Interwrite Dual Board – Barbara Stasiak, AGRAF.
  10.55–11.25 Po owocach ich poznacie, czyli praca z dzieckiem w Laboratorium Edukacyjno-Twórczym Wyspa Odkryć − Marian Chwastniewski – założyciel i prezes  Stowarzyszenia Edukacyjno-Twórczego Wyspa w Sopocie.
  11.25–11.40 Propozycje nowych rozwiązań edukacyjnych dla nauczyciela i ucznia w ofercie Moje Bambino – Natalia Franczak, Moje Bambino.
  11.40–12.10 Łejerska pedagogika, czyli koncepcja szkoły autorskiej − Jerzy Hamerski – autor programu.
  12.10–13.00 Przerwa

    

  Część warsztatowa  14.15–15.50
  I.
  Pedagogika Daltońska w przedszkolu i w szkole − Katarzyna Dryjas − dyrektor Przedszkola Publicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, prezes Oddziału Świętokrzyskiego Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP; Anna Wróbel − dyrektor Przedszkola nr 31 w Warszawie, prezes Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.
  Sala E1 w Pawilonie E.

  II.
  Techniki Freineta w przedszkolu − Beata Staniczek, nauczyciel − Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, wiceprzewodnicząca PSAPCF – region Katowice, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
  Sala G2 w Pawilonie G.

  III. Jak radośnie i kolorowo nauczać matematyki w szkole i w przedszkolu metodą Numicon − Mirosława Matczak, konsultant ds. wychowania przedszkolnego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.
  Sala CK2, Centrum Konferencyjne.

  IV. Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych − Danuta Krala, Dorota Palicka, nauczycielki − Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.
  Sala G3 w Pawilonie G.

  V. Z wizytą w czarodziejskiej krainie muzyki − Bożena Forma, Marzena Kopeć − Firma Szkoleniowa INTEGRO s.c. w Katowicach.
  Sala G1w Pawilonie G.

  VI. Od A do Z, czyli jak uczyć poprzez aktywność i zabawę − Małgorzata Pawłowska – wicedyrektor Szkoły Didasko, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
  Sala w pawilonie G.

  VII. Droga do przedsiębiorczości: Przedsiębiorczość od przedszkola do szkoły wyższej − przedstawiciele delegacji Centralnej Finlandii.
  Sala E2 w Pawilonie E.

  15.50−16.00 Zakończenie Forum. Sala CK1.


  Seminaria: Uczenie się przez doświadczanie – przykłady dobrych praktyk
  10.30–12.00 Jak podwoić badania komercyjne na twoim uniwersytecie I stworzyć nowe fimy typu spin-off – przedstawienie przykładu oraz interaktywnego, systemowego rozwiązywania problemu) - przedstawiciele delegacji Centralnej Finlandii.
  Sala  E2 w Pawilonie E.

  12.00−13.00 Przerwa

  13.00−14.00

  • Dobry początek to połowa roboty, czyli jak przygotować zajęcia doświadczalne z dzieckiem − Marian Chwastniewski − Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA – SOPOT. Sala CK1 – Centrum Konferencyjne.
  • Szkoła to jest teatr − metody pracy z dziećmi w nauczaniu elementarnym w szkole Łejery − Jerzy Hamerski, twórca programu Szkoły Podstawowej Łejery w Poznaniu. Sala E1w Pawilonie E.
  • Życzliwość, współpraca, otwartość na zmianę  − drogą do sukcesu przedszkola − Zofia Dulęba −  dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie. Sala E2 w Pawilonie E.

  14.00−14.15 Przerwa

   

  Zarejestruj się!  « powrót