• Polityka prorodzinna w naszym województwie. Województwo Mazowieckie dla Rodziny

   

  Burmistrz Miasta Sochaczew Piotr Osiecki
  oraz
  Prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” Joanna Krupska


  mają zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji


  „Polityka prorodzinna w naszym województwie.
  Województwo  Mazowieckie  dla  Rodziny”


  Konferencja odbędzie się 15 maja 2012 r.
  w Sochaczewie, w Hotelu Chopin, ul. R. Traugutta 21.

   

  Kierujemy ją do wszystkich instytucji, administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego, które biorą na siebie odpowiedzialność za realizację lokalnych strategii rozwoju polityki prorodzinnej, polityków i innych ważnych interesariuszy na wszystkich poziomach podejmujących działania na rzecz tworzenia lepszych warunków dla życia rodzin i ich wspierania, środowiska naukowego wspierającego innowacyjnym myśleniem i wiedzą realizatorów projektów dla rodziny, firmy z sektora biznesu dzięki którym wiele projektów na rzecz rodziny może stać się rzeczywistością. Konferencja poświęcona będzie polityce prorodzinnej województwa mazowieckiego. Tematem sesji będą zagadnienia dotyczące wymiarów polityki rodzinnej, sytuacji rodzin w Polsce oraz zadań współczesnych rodziców. Dodatkowym aspektem organizacji konferencji jest chęć kreowania świadomości odbiorców na temat obowiązujących trendów i kierunków wspierania rodziny, możliwości jak i zobrazowania praktyk już istniejących. Celem konferencji jest m.in. wsparcie współpracy między samorządami, organizacjami NGO, biznesem w działaniach na rzecz interesów społecznych i ekonomicznych rodzin.


  W programie konferencji m.in.:

  1. Omówienie sytuacji  rodzin w Polsce
  2. „Zadania współczesnych rodziców”
  3. Case Study: dobre praktyki polskie i europejskie „dla rodzin” (karta dużych rodzin)
  4. DEBATA - krajowy a lokalny wymiar polityki rodzinnej (m.in. stolica, duże miasto i małe miasto w polityce rodzinnej) oraz innych ciekawych i ważnych tematów (…)

  Wybrani prelegenci:

  • Joanna Krupska - Prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”,
  • Ireneusz Jabłoński - Członek Zarządu i Ekspert Centrum im. Adama Smith'a,
  • dr Mateusz Mokrogulski - Katedra Ekonomii, Szkoła Główna Handlowa,
  • dr Irena Kowalska - Szkoła Główna Handlowa,
  • dr Szymon Grzelak - Wiceprezes Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld,  praktyk i badacz zajmujący się zagadnieniami wychowania i profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, przedstawiciele organizacji pozarządowych.


  Nasza konferencja jest organizowana w szczególnym czasie, tj. w dniu Międzynarodowego Święta Rodziny obchodzonego właśnie 15 maja oraz w roku wyjątkowym z perspektywy rodziny czyli w czasie obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012.


  Nie możesz przeoczyć tego wydarzenia!

  Zapraszamy!

  Rejestracja

  R.S.V.P. do Kingi Kaczor, fax.  46 862 26 02 lub  e-mail: projekty.spoleczne@sochaczew.pl, do 10 maja 2012 r. (prosimy o wypełnienie i przesłanie razem z kartą zgłoszenia; udział w konferencji możliwy jest jedynie po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji przesyłanego mailem na podany adres). Liczba miejsc jest ograniczona decyduje kolejność zgłoszeń.
     « powrót