• PRZEDSZKOLE W SZKOLE Projekt Systemowy 9.1.1 Rozwój wykształcenia i edukacji w regionach z przeznaczeniem na rozwój edukacji przedszkolnej w Katowicach

   

  Zapraszamy

  Dyrektorów Szkół Podstawowych
  publicznych i niepublicznych
  oraz Przedstawicieli Samorządów
  na bezpłatną konferencję

   

  PRZEDSZKOLE W SZKOLE
  Jak dobrze przygotować, zrealizować i rozliczyć
  projekt systemowy w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych
  zlokalizowanych przy szkołach podstawowych w ramach
  Poddziałania 9.1.1.
  PO KL

  Szanowni Państwo,

  mamy dodatkowe fundusze na edukację!
  Na wsparcie oddziałów przedszkolnych w ramach projektów systemowych w Poddziałaniu 9.1.1.
  PO KL została wyodrębniona pula środków w wysokości 53,7 mln EUR. Wsparcie otrzyma 2,5 tys. oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych.

  Cel konferencji:

  • Merytoryczna i praktyczna wiedza na temat Projektu
  • Omówienie zasad konstruowania wniosku
  • Zakres udzielanego wsparcia, m.in. organizacja placu zabaw, dostosowanie   pomieszczeń, wyposażenie
  • Organizacja przedszkola w szkole - przygotowanie personelu
  • Organizacja przedszkola w szkole - przygotowanie placówki

  Dlaczego warto zarejestrować się już teraz?

  • Liczba miejsc jest ograniczona
  • Profesjonalny pakiet konferencyjny
  • Materiały pokonferencyjne dostępne tylko dla uczestników
  • PUNKTY KONSULTACYJNE z udziałem ekspertów
  • Aranżacja i wyposażenie sali przedszkolnej

   

  Patronat honorowy nad konferencją objął:

  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Tadeusz Sławecki