• „Wyniki konkursu Maluch + 2019”

  Dnia 28.02.2019 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki konkursu "MALUCH+" Edycja 2019, w sumie na edycję 2019 przeznaczone zostało aż 450 mln zł.
   

  Łącznie dzięki programowi „Maluch+” 2019 powstanie aż 27,6 tys. miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Ponad 77,5 tys. miejsc otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania, w tym przeszło 700 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

   

  Na dofinansowanie tworzenia oraz funkcjonowania miejsc w ramach Programu MALUCH+” 2019 przeznacza się 385 859 881,94  zł,:

  - moduł 1a -  (na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania przez jednostki samorządu terytorialnego) –  76 205 237,24 zł,

  - moduł 1b - (na utworzenie w 2019 r. w gminach nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania przez dla jednostki samorządu terytorialnego) – 74 267 098,66 zł,

  - moduł 2 - (na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków z wcześniejszych edycji programu „MALUCH+”) – 36 722 650,00 zł,

  - moduł 3 – (na utworzenie w 2019 r. przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania) – 122 943 746,04 zł,

  - moduł 4 – (na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 100 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki) – 500 zł. 75 721 150,00 zł.

   

  Wyniki konkursu oraz więcej informacji na temat Programu można sprawdzić na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

   

  Zapraszamy do skorzystania z gotowych rozwiązań oraz do wyboru wyposażenia i pomocy dedykowanych programowi z oferty Moje Bambino.

     « powrót