• Zadania Sowy Mądrej Głowy

  Cele ogólne:

  • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych.
  • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania i segregowania według różnych cech klocków.
  • Kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami kodującymi cechy klocków
  • Doskonalenie umiejętności rozróżniania kierunków: góra, dół, prawo, lewo

  Cele szczegółowe: Dziecko:

  • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt,
  • segreguje klocki w kształcie figur geometrycznych według podanego kryterium (kolor, kształt, wielkość, grubość),
  • ustala miejsce klocka na planszy z układem współrzędnych,
  • odczytuje cechy klocków za pomocą prostych symboli,
  • zapisuje cechy klocków za pomocą prostych symboli,
  • rozróżnia kierunki góra, dół, prawo, lewo,
  • współpracuje w zespole.

  Metody:

  • Słowna – rozmowa, objaśnienia
  • Czynna – zadań stawianych do wykonania
  • Percepcyjna – praca na materiale konkretnym

  Formy:

  • Zbiorowa, zespołowa, indywidualna

  Pomoce:


  - Emblematy w kształcie figur geometrycznych

  - klocki Dienes’a (116185)

  - Komplet kartoników do kodowania dla dzieci (199170)

  - Komplet kartoników do kodowania dla nauczyciela (199169) - duże emblematy figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt

  - Plansza z układem współrzędnych do kodowania (199171)

  - ilustracja lub pacynka sowy

  Przebieg:

  Nauczycielka zaprasza dzieci do wykonywania zadań, które przygotowała dla nich Sowa Mądra Głowa.

   

  Zadanie 1 – zabawa „Zapraszam dzieci, które…”
  Dzieci stoją w kręgu. Do środka koła nauczycielka zaprasza dzieci, które

  … mają na sobie coś czerwonego, … niebieskiego, …żółtego
  … mają koła,… kwadraty,… trójkąty,… prostokąty
  ….mają klocki małe,……mają klocki duże

   

  Zadania z wykorzystaniem planszy współrzędnych

  Dzieci dobierają się parami. Otrzymują planszę z układem współrzędnych, klocki Dienes’a
  i kartoniki do kodowania.

   

  Zadanie 2

  W każdym polu w pasie górnym i z lewej strony umieszczamy po jednym kartoniku.  Nauczycielka na tablicy, za pomocą dużych emblematów pokazuje, jakie kartoniki mają znaleźć się w zacienionych polach. Zadaniem dzieci jest w miejscu przecięcia współrzędnych umieścić klocki odpowiadające podanym kodom (podanemu kryterium).

  Na przykład:

                           

  Uwaga! W tym przypadku nie muszą być wykorzystane wszystkie pola układu współrzędnych.

   

  W poszczególnych polach znajdzie się kilka klocków odpowiadających podanemu kryterium.

   

  Zadanie 3

  W każdym polu w pasie górnym poziomym umieszczamy dwa kartoniki i z lewej strony w pasie pionowym umieszczamy po jednym kartoniku.  Nauczycielka na tablicy, za pomocą dużych emblematów pokazuje, jakie kartoniki mają znaleźć się w zacienionych polach. Zadaniem dzieci jest w miejscu przecięcia współrzędnych umieścić klocki odpowiadające podanym kodom (podanemu kryterium).

  Na przykład:

                          

  W poszczególnych polach znajdą się po dwa klocki odpowiadające podanemu kryterium.

   

   

  Zadanie 4

  Inne wykorzystanie planszy z układem współrzędnych:

  W jasnych poziomych polach umieszczamy kartoniki z obrazkami/kodami – zadaniem dziecka jest z prawej strony w ostatnim polu poziomym (w zacienionym okienku) położyć odpowiedni klocek (odkodować).

                           

   

  Zadanie 5
  W polach zacienionych z lewej strony umieszczamy klocki – zadaniem dziecka jest zakodować/opisać klocek za pomocą odpowiednich kartoników.

                           

  Uwaga! W miarę zdobywania umiejętności dzieci same mogą nawzajem tworzyć sobie zadania.

   

  Zadanie 6
  Nauczycielka omawia z dziećmi ich pracę. Pyta, które zadania były łatwe, które sprawiły im więcej trudności. Chwali dzieci za wykonanie zadań i wręcza nagrodę – odznakę Sowy Mądrej Głowy.

   

  O autorce:

  Mirosława Matczak – konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Nauczyciel dyplomowany, edukator – moderator WODN, ekspert MEN ds. awansu zawodowego, wojewódzki ekspert przedmiotowy ds. podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Posiada certyfikat edukatora w zakresie metody Numicon. Autorka licznych szkoleń i opracowań metodycznych dla nauczycieli edukacji elementarnej. Drugi rok zdobywa doświadczenia jako szkolny organizator rozwoju edukacji i koordynator sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek.

     « powrót