• Stołówka szkolna

  STOŁÓWKA SZKOLNA

  RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”


   

  Posiłek w szkole i w domu” to rządowy program, którego realizacja zaplanowana jest na 5 kolejnych lat. Zakłada wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do przygotowania i spożywania wartościowych posiłków w szkolnej stołówce. W ramach programu możliwe jest pełne wyposażenie nowopowstających stołówek i doposażenie już istniejących jadalni, a także wsparcie w zakresie adaptacji pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

  Program „Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest do samorządów i organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe. Na jego wykonanie przeznaczono aż 200 mln zł, z czego 20% kwoty dedykowane jest zadaniom realizowanym jeszcze w roku 2019. Wsparcie finansowe dla danej placówki udzielane jest w ramach jednego zadania: doposażenia istniejącej lub wyposażenia nowej stołówki.

  Organy prowadzące chcące skorzystać z finansowania dla szkół zobowiązane są do dostarczenia odpowiedniego wniosku to wojewody. W przypadku szkół artystycznych podlegających pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioski przyjmowane będą przez ministra. Wnioski na rok 2019 przyjmowane są do 30 kwietnia.

  ILE WYNOSI DOFINANSOWANIE?

  Sumaryczna kwota 200 mln zł podzielona jest na 5 lat realizacji programu. Na każdy kolejny rok przeznaczone zostanie 40 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania dla placówki wynosi:

  - 80 000 zł – doposażenie i poprawa standardu w istniejących stołówkach szkolnych (kuchni i jadalni), a także wyposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują;

  - 25 000 zł – adaptacja, wyposażenie i doposażenie jadalni i pomieszczeń wspólnych przeznaczonych do spożywania posiłków

  NA CO WYKORZYSTAĆ ŚRODKI Z DOFINANSOWANIA?

  Wsparcie finansowe udzielone w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” obejmuje zarówno wyposażenie jadalni, jak i kuchni, a także remont i adaptację pomieszczeń do przygotowania i spożywania posiłków. Środki uzyskane z dofinansowania można przeznaczyć na:

  1. Usługi remontowo-budowlane mające na celu poprawę standardu funkcjonowania szkolnej stołówki;

  2. Niezbędne wyposażenie jadalni, w szczególności stoły, krzesła, kosze na odpady i sztućce;

  3. Stanowiska do mycia rąk i naczyń z instalacją wody ciepłej i zimnej, tj. zlewozmywaki, zmywarki i umywalki;

  4. Stanowiska do przygotowania i wstępnego przygotowania potraw, np. stoły produkcyjne, roboty kuchenne, krajalnice, drobny sprzęt kuchenny;

  5. Zestawy garnków i naczyń kuchennych;

  6. Stanowiska obróbki cieplnej, w szczególności trzony kuchenne z piekarnikiem, piece z termoobiegiem, kuchenki, wyciągi i patelnie elektryczne;

  7. Stanowiska ekspedycji potraw i napojów, np. podgrzewacze, termosy, stoły do ekspedycji potraw.

  KOMPLEKSOWE WYPOSAŻENIE STOŁÓWEK SZKOLNYCH

  Zobacz nasze sugestie wyposażenia stołówek szkolnych. Wszystkie polecane produkty mogą być finansowane w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”. Poniżej znajdziesz także gotowe kalkulacje przykładowych zamówień.

  Więcej informacji o programie: